'Amsterdam te snel met stopzetten bijstand'
Uitgegeven: 2 september 2008 09:28

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam stopt de bijstand van mensen met een uitkering te snel. Dat concludeert de Gemeentelijke Ombudsman dinsdag in een rapport dat hij maakte naar aanleiding van ruim vijftig klachten over de Amsterdamse dienst Werk en Inkomen.

 
De hoofdstad zet een uitkering vaak stil als een klant niet verschijnt op een afspraak, zijn inkomstenverklaring niet opstuurt of andere informatie niet op tijd levert.
Dat gebeurt zonder te controleren of iemand nog wel recht heeft op bijstand of wel in staat was de gevraagde gegevens te leveren.
Uitkering
In sommige gevallen blokkeert het computersysteem van de dienst Werk en Inkomen een uitkering automatisch, zonder dat een medewerker naar de zaak kijkt.
"Het ontbreekt aan maatwerk en een klantgerichte aanpak", concludeert de Ombudsman dan ook.
Problemen
Als een inwoner van de hoofdstad van wie de uitkering is stopgezet uiteindelijk wel weer geld krijgt, zit hij vaak al in de financiële problemen. Hij heeft dan een huurachterstand of zijn energie is afgesloten.
De dienst Werk en Inkomen heeft aangegeven de door de Ombudsman aangegeven problemen te gaan oplossen.
(c) ANP
In Belgie mag het gas water en licht niet helemaal afgesloten worden. Een bewoner, schulden of niet, houdt het recht op een minimale levering!

Verder vergeten gemeenten nogal eens snel dat ze zorgplicht hebben. Dus het uit huis plaatsen, het afsluiten van de primaire voorzieningen is eigenlijk in Nederland verboden. Hier is ook al jurisprudentie over. Deze jurisprudentie handelt over iemand die uit huis geplaatst moest worden vanwege huurachterstand. De rechter oordeelde, dat dit niet door mocht gaan, omdat de gemeente in dit geval de gemeente Amsterdam zorgplicht had en eerst moest aantonen, dat ze er alles aan gedaan had de situatie in goede banen te leiden.


Ook misschien niet zo bekend is het daggeld.
Iedere Nederlander kan bij een willekeurige gemeente een daggeld krijgen als hij door omstandigheden geen geld meer heeft.
De vraag is ook bij dit gegeven of de gemeente zelf op de hoogte is van deze voorziening en of men bereid is gehoor te geven aan deze voorziening.

Home