Bescherming van de Bron.


Bescherming van de bron? Welke bron vraag je je af. De minister van justitie maakt zich druk om voor journalisten, die toch al een bijna goddelijke status hebben het nog gemakkelijker te maken hun informatie bronnen te beschermen….
Waar gaat het hier nu om?
De journalisten zeggen dat ze hun onafhankelijkheid moeten kunnen bewaren want een democratie heeft onafhankelijke journalisten nodig om de democratie goed te laten functioneren….
Maar het komt mij toch meer over als dat de journalisten zichzelf willen beschermen en juist geen verantwoordelijkheid willen dragen.
Want er zijn toch situaties denkbaar dat de journalist juist wel zijn bronnen zou moeten openbaren. Stel de journalist heeft een interessante reportage gemaakt over een pyromaan en dan zou hij zich op de nieuwe wet kunnen beroepen om de identiteit van de betreffende te verzwijgen? Lariekoek natuurlijk en dit is dan nog maar een simpel voorbeeldje.
Net als alle normale burgers van dit land dienen journalisten ook op hun verantwoordelijkheid aangesproken te kunnen worden of staan de journalisten buiten en boven de wet? De journalisten beginnen al aardig op artsen te lijken die een euthanasie wetgeving nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
Maar er zijn ook nog andere bronnen.
Voedselbronnen bijvoorbeeld hoe goed worden die in ons land beschermd?
Lijkt mij toch wat belangrijker dan informatie bronnen.
Van alle delen uit de wereld wordt tegenwoordig voedsel geïmporteerd.
Ja, dat is voor de economie.
Hoezo?
Ja, dat is goedkoper dus voordeliger.
Ja maar….
En hoe gaan ze in die verre landen met de voedselproductie om?
Hoeveel en welke gewasbeschermers worden er gebruikt?
Gewasbeschermers?
Ja gif dus.
Gif?
En hoe wordt dit allemaal gecontroleerd?
Met steekproeven.
Dus 99% wordt niet gecontroleerd.
Ja, net zoals met die containers met goederen die uit China komen.
Hoezo?
Ja, die worden ontsmet met bepaalde gassen, dat is beter voor de container.
En de producten dan?
Dat is niet zo belangrijk een beetje vergif meer of minder.
Maar daar word je toch ziek van?
Ja, maar dat valt onder een ander ministerie dat heeft niets met elkaar te maken.
Ja, maar zieke mensen zijn toch slecht voor de economie?
Hoezo slecht? De artsen en de geneesmiddelenindustrie verdienen er dan toch aan?
Ik geloof dat ik een beetje misselijk word.
Ja, kijk maar uit je hebt zo iets te pakken.
Heb je soms iets verkeerds gegeten?
Ik moet naar het toilet sorry.
Hallo Jan,
Je vraagt me wat ik van jouw stukje 'Bescherming van de bron' vind. Nou, de inhoud ervan, zeker het eerste deel, is een erg kort door de bocht benadering waar ik het niet mee eens ben. Ik ben van mening dat journalisten hun verantwoordelijkheid in het geheel niet ontlopen als zij bronbescherming te vuur en te zwaard verdedigen. Dat Donner, ministers en publieke hoogwaardigheidsbekleders zich daar regelmatig zeer druk over maken is echter begrijpelijk. Via media zoals radio, televisie, internet, krant et cetera komen voortdurend louche praktijken van diezelfde autoriteiten naar buiten. Kwesties die vaak slechts door goede en zorgvuldige onderzoeksjournalistiek onder (zeer) moeilijke omstandigheden aan de kaak gesteld kunnen worden. Het voorbeeld van het mogelijk in bescherming nemen van een uit de school klappende pyromaan zegt meer over de journalist dan over de brandstichter. Trouwens, elke beroepsgroep kent zijn foute lieden. Journalisten staan niet buiten of boven de wet! En daarmee zeg ik tevens dat het gros van journalisten verantwoordelijkheden bij beroepsuitoefening zeer goed kennen en toepassen. De gelijkenis van het werk van journalisten op artsen die een euthanasie wetgeving nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen maakt alleen maar duidelijk dat in de praktijk van deze beroepsbeoefenaars momenten,situaties en problemen voordoen waarbij zij uiteindelijk geheel en al op zichzelf zijn aangewezen. Niemand wil toch voor God spelen?
Veel sterker vind ik de benadering over de bescherming van voedselbronnen. Opvallend echter is het niet vermelden van het vele en nuttige werk dat (onderzoeks)journalisten hierbij verrichten. Ik heb hierover meerdere documentaires gehoord en artikelen gelezen waarbij het idee in mij opkwam dat de journalist(e) het eigen welzijn onvoldoende in de gaten hield. Maffia-achtige praktijken om hetgeen is in stand te houden en te continueren zijn nogal eens beelden die bij mij naar boven komen. En de overheid? Juist, steekproefje hier, steekproefje daar.
Hierbij nog een interessant artikel uit de Volkskrant van 21 november 2007.

Chris van der Linden