Laat Chantal onmiddellijk vrij!

Reportage EenVandaag van dinsdag 11 december 2007

Bureau Jeugdzorg toont weer eens aan geen onderscheidingsvermogen te hebben als ze moeten ingrijpen doen ze het niet als ze niet moeten ingrijpen doen ze het wel. Misschien bij Bush in de leer geweest?
Als de veiligheidsdiensten bij hoog en bij laag beweren dat er massa vernietigingswapens in Irak zijn zijn ze er niet en nu de veiligheidsdiensten bij hoog en laag beweren dat Iran geen atoombommen maakt?

Een meisje van 15 jaar opsluiten alsof het een misdadigster is alsof de ouders niet deugen, een grof schandaal dit meisje lijdt al onder de gevolgen van een ontkende of niet opgemerkte zwangerschap en wordt het nu onmogelijk gemaakt de noodzakelijke emotionele steun van haar directe naasten te ontvangen.
We hebben het hier over
wederrechtelijke vrijheidsberoving en hier staan hoge straffen op.

Maak het niet erger laat
Chantal vrij, nu!

Wat kunnen we doen?
Stuur bv een protestmail naar de Christen Unie.
Of een protestmail naar Uw eigen politieke partij.
Home
De Christen Unie heeft een minister geleverd aan dit kabinet namelijk André Rauwvoet voor jeug en gezinsbeleid vandaar dat we zijn achterban moeten bestoken met onze verontwaardiging. Hij is als minister verantwoordelijk voor deze onverkwikkelijke gang van zaken.
Reactie van de CDA op mijn email:

Geachte heer Sterenborg,
Hartelijk dank voor uw mail.
Het is heel erg wat het meisje is gebeurd maar het is ook erg voor de baby. De zaak is in onderzoek. Het is niet zo dat iemand in Nederland zomaar in een gesloten inrichting moet verblijven. De rechtercommissaris komt daar aan te pas. Deze heeft alles afwegende besloten dat het in het belang van het meisje beter is dat nu (nog) blijft in een instelling waar zij hulp/begeleiding krijgt.
Met vriendelijke groet,
CDA Tweede Kamerfractie PublieksvoorlichtingDe kilheid van deze anonieme reactie daar krijg ik kippevel van. Je verschuilen achter procedures Ordnung muss sein mentaliteit de sfeer in Nederland wordt er niet beter op. Alsof deze rechter commissaris weet heeft van traumatische ervaringen? Er ligt geen aanklacht tegen Chantal voor dus we hebben het hier over wederrechtelijke vrijheidsberoving en daar maakt deze rechtercommissaris onder verantwoordelijkheid van minister Rauwvoet zich schuldig aan!
Reactie van Groenlinks


Wij hebben de link die u ons stuurde bekeken. Wij vinden het vreselijk wat hier is gebeurd. Wij vinden dat het meisje van 15 jaar zeer onterecht is opgesloten, terwijl zij juist hulp had moeten krijgen. Onze beleidsmedewerker heeft alle publicaties rondom deze zaak bestudeerd en houdt het in de gaten. Wij denken dat er ernstige fouten zijn gemaakt en dat dit ook te maken heeft met de politiek. Er is nog steeds onvoldoende (crisis)opvang en hulpverlening voor kinderen en jongeren die in nood verkeren. Wat er met het 15 jarige meisje is gebeurd heeft te maken met een onjuiste en onzorgvuldige inschatting van de politie en de jeugdzorg, maar ook met het gebrek aan ruimte voor goede opvang en begeleiding in deze sector. GroenLinks dringt al jaren aan op meer opvangplaatsen in de jeugdzorg.
U kunt er op rekenen dat GroenLinks deze kwestie hoog opneemt en de misstanden waar mogelijk aan de orde zal stellen in het politieke debat.
Wij vinden uiteraard wel dat de zaak goed onderzocht moet worden en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de het welbevinden van 15 jarige meisje.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Deze reactie van Groenlinks komt mij meer volwassen en evenwichtig over. Gelukkig is Chantal inmiddels vrijgelaten maar je zou toch van de minister een reactie verwachten temeer dat deze minister jeugd en gezin hoog in het vaandel heeft. Het gaat er mi ook niet om dat er geen fouten gemaakt mogen worden het gaat erom hoe er met fouten omgegaan wordt. Van fouten kunnen we leren het is de enigste mogelijkheid.