Gemeentehuis Ouder - Amstel nu al te klein

Het gemeentehuis van Ouder - Amstel blijkt ook na forse uitbreiding te klein om iedereen te huisvesten. Entree, ontvangsthal, balie, ruimte voor medewerk(st)ers burgerzaken, raadzaal en publieke ruimtes zijn van een enorme omvang maar, gek genoeg, er zijn voor personeel te weinig beschikbare werkruimtes. 

Het ontbreken van een duidelijke visie op de functie van een gemeentehuis voorafgaand aan de uitbreiding ligt het college van B & W thans zeer zwaar op de maag. Deze erfenis van oa oud - burgemeester Nawijn, wethouder Pieterman, ambtenaar Van der Vaart en andere verantwoordelijken roept de vraag op of er straks geen andere lijken uit de goed gevulde projectenkast van Ouder - Amstel te verwachten zijn. 

De wetenschap van huidige taken bij de centrale overheid naar gemeenten is door het bestuur van Ouder - Amstel bij de uitbreiding van het gemeentehuis niet meegenomen in de plannen, zwaar onderschat en ernstig veronachtzaamd.

Thans te weinig werkplekken in het al zo dure gemeentehuis is meer dan een groot probleem. Het heeft het vertrouwen bij 13.000 inwoners van Ouder - Amstel in fatsoenlijk dagelijks bestuur in hoge mate weggeslagen. Het geeft tevens kopzorgen bij talloze bewoners van flats in het Zonnehofpark en elders over ondemocratisch tot stand gekomen projecten Centrumplan Duivendrecht, het Duivendrechtse Veld, de Bascule et cetera

Echter het politieke circus in Ouder - Amstel draait door en om het probleem van te weinig werkplekken op te lossen besluit het college hierin te voorzien door het gemeentehuis intern te verbouwen. De geplande verbouwing kan echter achterwege blijven. Een ideetje van wethouder Pieterman? De gemeentesecretaris zoekt  alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Het oog valt op een leegstaande verdieping van de RABObank. In de behoefte op korte én langere termijn extra en reguliere werkplekken op te vangen kan hiermee worden voorzien. De bank wil wel meewerken.

In augustus 2008 zullen volgens wethouder Pieterman door de gemeentesecretaris verdere stappen ondernomen worden.

Wanneer roept de gemeenteraad van Ouder - Amstel de machiavellistische optredende wethouder Pieterman tot de orde ? Kan deze wethouder ruimtelijke ordening in functie blijven ?    


Chris van der Linden, bewoner van een Zonnehofflat

Duivendrecht,
7 augustus 2008