Jomanda en Sylvia

Jomanda staat weer voor de rechter…
Het OM laat zich door de vereniging tegen kwakzalverij misleiden een proces te voeren tegen iets dat allang verjaard is?
Een misdaad verjaart nooit zult U denken en dat is ook zo, gevoelsmatig.
Maar wie is hier nu misdadig?
Wie misleidt wie?
Nog niet zo lang geleden kwam de spaanse inquisitie hier in de Nederlanden om ons te tonen wat het ware geloof inhield.
Talloze mensen zijn gefolterd en gedood om het gelijk aan de Spaanse Katholieke kant te krijgen.
Nu wordt de rol van de Spaanse Inquisitie ingenomen door de vereniging tegen kwakzalverij.
Zij menen het alleenrecht te hebben op wat wetenschappelijk verantwoord en wat ware geneeskunst is.
Niets is minder waar.
Ware het zo, dan was er geen ontwikkeling meer mogelijk. Ik wil deze witgepleisterde graven voorhouden dat de ontdekking van de penicilline puur toeval was en de ontdekking van de DNA-structuur meer het resultaat was van spelende wetenschappers met een mecanodoos (de dubbele helix, J Watson)dan dat dat door puur methodologisch verantwoorde methoden tot stand kwam.
Dus de vereniging tegen de kwakzalverij misleidt mi. de Nederlandse bevolking met de idee dat zij precies weten wat medisch verantwoord is en wat niet.
Zo is de eis dood door schuld (verjaard) vervangen door het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
Hoe is dit laatste mogelijk vraagt een nuchter mens zich af?
Als iemand kanker heeft dan wordt deze mens door de kanker mishandeld toch?
Ja, maar deze zieke persoon is misleidt door Jomanda en de alternatieve artsen.
Er is geen wet die misleiding veroordeelt, anders hadden we geen reclame en geen tv meer.
Ook al misleid ik een mens, hetgeen de basis van alle commercie is, is dat niet strafbaar. Je kunt hooguit zeggen in geval van ziekte en gezondheid: het is ethisch niet verantwoord om willens en wetens iemand de verkeerde kant op te sturen. Echter de persoon in kwestie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet met de misleiding mee te gaan. Dat geldt toch ook voor ieder huwelijk dat tot stand komt?
Dus mijn inziens laat het OM zich weer voor het karretje spannen ten koste van Jomanda en de alternatieve genezers en het nederlandse volk.
Is Jomanda dan zonder schuld? Dat weet ik niet. Zelfs Jomanda en de alternatieve genezers kunnen fouten gemaakt hebben; het zijn toch mensen?
Maar uit de wijze waarop de vereniging tegen kwakzalverij nu tekeer gaat gesteund door het OM, trek ik de conclusie, dat zij het zijn die de fouten maken en niet Jomanda en de alternatieve genezers.


Sylvia is dood laat haar rusten in vrede.Home
De hertog van Alva
Maria Vrede foto door Chris van der Linden Oktober 2008

En is wat Jomanda nu doet nu zoveel anders dan 40 jaar geleden?
40 jaar geleden zaten op de plek waar Jomanda nu zit, Ravensbos geheten, paters, broeders en 150 studenten. Deze studenten moesten opgeleid worden tot priester en het ultieme doel was ze dan naar de missie te sturen. "De groene hel" in Brazilië was een uitdagend missionair gebied, maar ook de Noordpool stond op het lijstje. De congregatie, die dit alles verzorgde was OMI, oblaten van Maria onbevlekte ontvangenis.
Mannen die een jurk aangedaan hadden en zonder diploma's of papieren les gaven. En wij studenten ontluikend in onze pubertijd moesten leren onze driften onder controle te krijgen.
Het roken was de belangrijkste methode de driften te temperen. Al het vrouwelijke op 3 poetsvrouwen na, was uitgebannen en gesublimeerd in de figuur Maria. Door deze onnatuurlijke toestand werd het vrouwelijke voor de studenten dusdanig uit zijn verband getrokken, dat de heuvels rond Valkenburg borsten werden, brievenbussen gleuven en spleten en onze verliefdheden zich richtten op medestudenten en op de mannelijke figuren om ons heen. Niet dat ik van sexuele misstanden heb gehoord of zelf aan den lijve heb ondervonden zoals dat uit Amerika en andere landen naar ons toekomt, dat niet, maar een normale verliefdheid op een meisje? Dat was uit den boze. Zelf had ik eens een ontstuimige relatie met een klasgenoot en hoe uitte eea zich? Wij trokken elkaar aan de haren en rolden zo door de gangen het uitschreeuwend van de pijn. Was sich neckt liebt sich, zeggen de Duitsers. Maar ja, hoe anders? Eenzijdige situaties roepen eenzijdige, perverse en disproportionele zaken op. En toch stond de hele Nederlandse samenleving achter een dergelijke aanpak. Als man een rok aan en zonder wat dan ook les geven. Dat lukt nu niet meer. Dat wil niet zeggen dat het nu beter is. Nu probeert Jomanda, die als vrouw al een rok aan heeft, op diezelfde plek mensen te steunen in hun nood en dan krijgt ze de Nederlandse vereniging tegen kwakzalverij achter zich aan, nu al jaren… Lijkt me ook buiten verhouding.
Mensen die geinteresseerd zijn in Ravensbos, de omgeving, de kapel waar Jomanda nu haar werk voortzet, kunnen foto's bekijken op de website van
Peter van Velzen www.ravensbos.nl 
of als je direct naar de foto's wilt gaan Klik dan hier,
of deze kan ook. En de site van Willem Reijnders.

Voor een intense discussie over Jomanda en Sylvia Millecam klik hier.

Een boeiend artikel over Chemo therapie. Klik hier.


Ze pakte de grote aardewerk kom met thee die voor haar op tafel stond en nam er een slok uit die ze langzaam door haar mond spoelde om er de krachtige smaak van te proeven voor ze hem doorslikte.
'Als ik zeg dat ze lelijk is, dan is dat maar de halve waarheid,' dacht Rincey en hij keek met afschuw naar haar grauwe huid en de drie harde witte haren op het uiteinde van haar neus.
'Er is een vreemdeling bij je in huis,' zei de vrouw
na een tijdje. 'Ik hoor dat hij een groot genezer is en dat Feeney niet doof meer is sinds het ogenblik dat hij hem zag. Is dat waar?'
"t Is waar,' antwoordde Rincey, 'maar dokter McEwan zegt dat het alleen maar om een verandering in Feeney's oor gaat. 't Had ieder ogenblik kunnen gebeuren en het was toevallig dat het gebeurde juist toen de vreemdeling binnen kwam.'
'Dokter McEwan!,' zei mrs. Coleman misprijzend. 'Hij heeft een diploma van de universiteit in Dublin en dat wil zeggen dat hij wel het een en ander van genezen geleerd heeft maar dat hij onkundig is van de hele rest. Ik zeg je hoe het met die dokters van de universiteit gesteld is: ze vergeten dat geneeskracht in de handen schuilt en geloven dat die in hun flessen zit. Maar je kunt niemand genezen als je er de kracht niet voor in je handen hebt. Met studeren kan je dat niet krijgen, je moet het van nature hebben.'
'Dat is waar,' zei Rincey, voor een deel omdat hij het geloofde, maar vooral omdat hij het verstandig vond het met haar eens te zijn.
'Raakte die vreemdeling Feeney op de een of andere manier aan toen hij hem genas?'
'Nee, hij kwam binnen en zei iets. Feeney verstond het meteen.'
'Dan is het werkelijk een groot genezer,' zei mrs. Coleman. 'Mijn liefde voor hem, omdat hij naar dit stukje van de wereld is gekomen. Ik begrijp niet waarom je hem niet gevraagd hebt je van je cleddin af te helpen... en hij woont nog wel bij je in huis!'
'Ik was er eerst niet zeker van dat hij een genezer is,' antwoordde Rincey, 'en ik zou het hem trouwens niet willen vragen, want hij is mijn gast en je vraagt geen gunsten van een gast.'


Uit Leonard Wibberley Een vreemdeling in Killnock
Een Ierse legende uit onze tijd
Jomanda vrijgesproken in zaak-Millecam
Uitgegeven:        12 juni 2009 13:59
Laatst gewijzigd:        12 juni 2009 16:18
AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft 'genezend medium' Jomanda vrijdag vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van actrice Sylvia Millecam.


De rechters vinden dat niet is bewezen dat Jomanda in overwegende mate heeft bijgedragen aan de overtuiging van Millecam dat ze geen kanker had, maar een bacteriële infectie.
Sylvia Millecam overleed in augustus 2001 aan borstkanker.

De rechtbank vindt de twee alternatieve artsen die ook in deze zaak hebben terechtgestaan, wel schuldig aan het benadelen van de gezondheid van de actrice. Dit met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.
Ze krijgen echter geen straf opgelegd, omdat deze zaak zowel hun professionele als hun privéleven op zijn kop heeft gezet. Ook zijn ze al door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt.

Knobbeltje
Millecam ontdekte in september 1999 een knobbeltje in haar rechterborst. In de daaropvolgende tijd raadpleegde zij artsen en zorgverleners in zowel het reguliere als het alternatieve circuit.
In mei 2000 stelden reguliere medici vast dat de actrice aan borstkanker leed. Zij drongen aan op spoedig ingrijpen, onder meer door middel van een operatie.

Zover is het nooit gekomen. Het OM schetste tijdens de behandeling van de zaak hoezeer de twee alternatieve artsen en Jomanda Millecam hebben beïnvloed, waarbij zij ontkenden dat er sprake was van kanker. Millecam werd in de visie van justitie valse hoop gegeven met de 'diagnose' dat het zou gaan om een bacteriële infectie.

Siliconen
Jomanda werd ingelicht over de ware, reguliere diagnose. Zij zei Millecam echter dat haar borstimplantaten (siliconen) de oorzaak waren en dat die uit haar lichaam moesten.
Tegelijkertijd ontraadde zij Millecam zich te laten opereren, omdat er "in haar lichaam niet gesneden mocht worden". Jomanda zou zich ook een tegenstander van chemotherapie hebben betoond.

Gesteund
De rechtbank stelt echter in het vonnis: "Millecam heeft zichzelf in de waan gebracht. Jomanda heeft haar daarin gesteund en bevestigd."
De rechters tekenen daar wel bij aan dat het medium zich op het terrein van het medisch jargon heeft begeven, een terrein waar ze eigenlijk van weg moet blijven. "Dat is haar ernstig aan te rekenen", aldus de rechtbank.

Maar in de hele periode dat Jomanda zich met de zieke Millecam bemoeide, stond de actrice onder behandeling van artsen. Zij zijn in de ogen van de rechters eindverantwoordelijk, niet Jomanda. Aan artsen stelt het recht dan ook veel hogere eisen dan aan Jomanda, zo schrijft de rechtbank in het vonnis.
© ANP
Commentaar op het vonnis

Ik ben blij voor Jomanda dat er nu eens een uitspraak is en dat we misschien deze zaak nu eens kunnen laten rusten.
Voor de beide artsen vind ik het jammer want de rechtbank kiest eenzijdig voor de medische wereld alsof zij het alleenrecht in onze maatschappij heeft op gezondheid.
Ook al was Sylvia naar een reguliere arts gegaan wil dat niet zeggen dat zij genezen zou zijn in tegendeel. Daar hoor ik de rechtbank niet over maw de rechtbank houdt de suggestie in stand alsof het wel zo zou zijn. En daarom is de term het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ook buiten proportie en laat de eigen verantwoordelijkheid van Sylvia in deze ook buiten beschouwing, hetgeen natuurlijk niet terecht is.
Ieder mens blijft in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.
Het eea komt pas in een juridische sfeer als iemand zich uitgeeft ten onrechte of niet als arts en er dan geld voor ontvangt.
Dan pas moeten er afwegingen gemaakt worden:
op de eerste plaats was het een echte arts volgens de nederlandse wet
en twee heeft deze arts zorgvuldig gehandeld.

Ik kan uit het vonnis niet lezen of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.
Het gaat wel heel ver de existentie van twee mensen op te offeren aan een vermeend absoluut monopolie.