Murat en de 1040 uren norm

Murat wie kent hem nog?
De jongen die zijn leraar doodschoot.
Een afschuwelijk gebeuren.
Hij is en was een kind en werd als volwassene berecht en dat is ook afschuwelijk.
Het beeld klopt niet de leraar is heilig verklaard en het kind is opgesloten.
Alsof dit kind Murat daar beter van wordt?
Alsof de nabestaanden van de leraar daar beter van worden?
Alsof de samenleving hier beter van wordt?
Volgens mij worden we er allemaal slechter van.
Wat gebeurt er met zo'n jongen vraag je je af?
De nabestaanden hebben elkaar nog, maar hoe ziet de situatie van deze jongen eruit?
Krijgt hij goede hulp zodat hij een en ander kan verwerken?
Hoe moet hij in de samenleving terugkeren?
Een samenleving die hem nooit zal accepteren.
Twee maal veroordeeld.
Het is natuurlijk wel handig iemand heilig te verklaren want dan is per definitie de ander de slechterik.
Is het ook zo extreem geweest?
Ik heb nog niets van de nabestaanden vernomen ten gunste van Murat in de zin van onze geliefde was geen heilige hij had ook zijn makke.
En laten we niet vergeten, dat heiligen gewone mensen waren die ook hun fouten hadden.
Heiligen, die geen fouten maken zijn mijns inziens schijnheiligen.
Nu weet ik wel dat wij niet kunnen omgaan met situaties waarbij mensen vermoord worden omdat dat lange tijd in onze samenleving nauwelijks voorkwam.
Maar nu onze samenleving steeds meer op het Amerikaanse model geschoeid wordt is het vanzelfsprekend dat dit soort zaken toenemen.
Moeten we zo doorgaan?
In een discussie over de hemel kwamen we tot de gedachte dat alle mensen naar de hemel gaan misdadigers ook.
Met andere woorden er bestaat geen hel.
Waarom?
Omdat ze dan gekonfronteerd worden met hun slachtoffers en er alsnog iets van kunnen leren.
En daarom is het opsluiten van mensen een vorm van onvermogen.
Wij moeten mensen niet opsluiten.
We moeten leren met fouten om te gaan.
En als we ze dan uit onvermogen of angst opsluiten dan mogen we verwachten dat achter de muur dezelfde verhoudingen gelden als buiten de muur.
Hoe kunnen deze mensen anders leren hoe het wel moet?
Dus achter de muur zou een "achter de muur maatschappij" moeten bestaan, met overleg met besturen met privileges etc alles wat er in de normale maatschappij ook is.
En binnen deze achter de muur cultuur wordt ook bepaald of iemand rijp is om de stap naar buiten de muur te maken.
Deze stap moet niet alleen maar afhangen van zogenaamde deskundigen, misdadigers kunnen elkaar erg goed beoordelen neem dit mee het bevordert tevens het bewustzijn over eigen tekortkomingen.
Buiten de muren aan de andere kant dienen ook veranderingen opgestart te worden.
Als iemand 1 keer te hard rijdt krijgt hij meteen een bon.
Wat is de logica hierachter vraag je je af.
Ook zit er veel onrechtvaardigheid in deze benadering voor iemand met veel inkomen is een bon van 50 euro niets twerwijl voor iemand met een bijstandsuitkering dit een rib uit het lijf is.
In een tijd met computers kun je alle overtredingen registreren en aan de hand van deze registratie kun je beleidsmatig ingrijpen zo kun je als iemand binnen een maand een aantal malen te hard rijdt deze persoon benaderen en vragen wat is er aan de hand en als er geen response komt dan kun je zeggen de volgende keer krijg je wel een boete en dan is het ook onderbouwd.
Ook kan de hoogte van uiteindelijke boete afhangen van het inkomen en vermogen van de betreffende, op deze wijze snijdt de boete voor iedereen even hard.
Het toeval moet niet regeren, dat accepteren mensen niet het moet onderbouwd zijn.
Er zijn talloze redenen om een keer te hard te rijden bijvoorbeeld mijn moeder ligt op sterven of mijn vrouw is aan het bevallen of ik moet sigaretten hebben of wat voor reden dan ook dat kan toch?
Hoe gaan we ermee om?
De rek, het elastiek.
De 1040 uren norm laat zien dat Nederland weer op weg is een regenten maatschappij te worden
Wet is wet!
Waar is de rek?
Ok, 40 uur rek dan…..
Normaal is toch 10%? Dus 104 uur lijkt me redelijk?
Nee, het is een prestige kwestie… ik minister bepaal
Moeten er eerst doden vallen?
Wat erg hè?
Waar blijft de minister dan?
En om de boel af te leiden:
De daders moeten bestraft worden!
Er is geen zelfreflectie: ik heb het misschien toch verkeerd aangepakt....
Wij dulden geen……juist wij dulden geen halstarrigheid en geen onbegrip van onze bestuurders!
Ook buiten de muren van de gevangenis zijn gevangenissen.
De school is toch ook een soort gevangenis?
Je moet naar school er is geen alternatief... wij sluiten toch onze kinderen op, alsof het per definitie goed is een kind naar school te sturen... wie heeft dit toch verzonnen?
Mensen worden opgesloten door regels en pillen.
Misschien is het beter Nederland uit te roepen tot gevangenis?
Dan zijn we in 1 klap allemaal vrij en verantwoordelijk voor wat we doen.Home