Parlement wil meer spijbelambtenaren
Uitgegeven: 24 september 2008 19:11
Laatst gewijzigd: 24 september 2008 19:13

DEN HAAG - Dorpen en steden moeten meer spijbelambtenaren aanstellen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Deze ambtenaren waarschuwen ouders als hun kind van school wegblijft. Zij kunnen ouders zelfs beboeten als ze aan het spijbelen meewerken.
 
Het kabinet wil dat gemeenten op iedere 4500 leerlingen op de basisschool of het middelbaar onderwijs één zogeheten leerplichtambtenaar in dienst hebben. In de praktijk blijft de teller echter steken op één spijbelambtenaar op de 9000 kinderen. 
De vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado vindt zelfs de doelratio te laag, omdat leerplichtambtenaren de laatste jaren meer taken hebben gekregen. De organisatie ziet daarom het liefst één ambtenaar op 3800 leerlingen.
Prioriteit
Kamerlid Jasper van Dijk van de SP wil dat staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs deze verhouding overneemt. Voor onder andere Staf Depla van de PvdA is het echter "de eerste prioriteit" om het huidige doel te behalen.
"Ik krijg de indruk dat veel gemeenten er te weinig aan doen", vult Jack Biskop van het CDA hem aan. Alexander Pechtold van D66 wil gemeenten kunnen dwingen om genoeg leerplichtambtenaren in dienst te nemen.
Dorpen
Van Bijsterveldt zegt dat zij gemeenten hierop aanspreekt maar dat dorpen en steden wel hun eigen verantwoordelijkheid hebben om voldoende spijbelambtenaren in dienst te nemen.
Wel trekt zij jaarlijks 12 miljoen euro extra uit zodat scholen en gemeenten naleving van de leerplicht beter kunnen controleren.
Bovendien valt straks jaarlijks 7,5 miljoen vrij omdat scholen het verzuim van leerlingen gemakkelijker via internet kunnen doorgeven. "Ik ga ervan uit dat gemeenten dat inzetten voor de leerplicht", aldus de staatssecretaris.
Voorbode
Het kabinet wil spijbelen aanpakken omdat het vaak leidt tot schooluitval en crimineel gedrag. Overigens is spijbelen niet alleen een voorbode voor serieuze overtredingen, stelt minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.
Een deel van de spijbelaars blijft van school weg omdat zij juist slachtoffer zijn, bijvoorbeeld van kindermishandeling of van lover boys.


Home