Oprichting VCR-bank
Mensen die mee willen denken en werken aan de oprichting van een VCR-bank zijn welkom.
Basis voor deze bank is het renteloos inzetten van kapitaal ten behoeve van sociaal culturele aktiviteiten.

Doelstelling is dat het geld dat uitgezet wordt terug komt.
Ons kapitaal is de tijd en vertrouwensopbouw.
Het geld blijft uw eigendom ook van uw erfgenamen.
De bank draait volledig op vrijwilligers.
Alle gegevens zijn openbaar.
De VCR-bank accepteert schenkingen.
De VCR-bank zelf schenkt nooit gelden, al het uitgeleende geld dient terug te komen.

Regels:
De helft van het ingelegde geld is direct invorderbaar.
Over de terugvorderbaarheid van de tweede helft van het ingelegde geld worden individuele bindende afspraken gemaakt.


FAQ
U schrijft alle gegevens zijn openbaar, maar betekent dat als ik de bank geld leen dat mijn naam dan ook openbaar is?
Neen, ieder project krijgt een eigen uniek nummer. De openbaarheid richt zich op de inzichtelijkheid van de geld stromen. Wat is er in kas, wat staat er uit en hoe ziet het er op termijn uit. Deelnemers moeten kunnen zien dat in ieder geval gehoor gegeven wordt aan de eerste regel die zegt dat de helft van het geld direct invorderbaar is. Verder moet men uit de gegevens af kunnen lezen dat het wat de andere helft van het geld goed zit. Dit is belangrijk voor de vertrouwensopbouw.

Kan iemand meerdere leningen bij de bank afsluiten?
Neen, iemand kan pas een tweede lening afsluiten als de eerste lening volledig is terug betaald.

Kan iemand direct een heel groot bedrag lenen?
Neen, de grootte van de lening hangt van veel factoren af bijvoorbeeld wat heeft de bank in kas en wat is de financiële situatie van de lener en hoe ziet de leenvraag eruit en en en. Belangrijk is dat de leenvraag in verhouding staat tot de situatie waarin de lener zich bevindt. Als het eerste leenproject goed is afgerond kan de lener voor de tweede lening een groter bedrag aanvragen.


Hoe wordt een leen-project beoordeeld?
Er zijn vier beoordelings werkingen:

1.        mensen die dagelijks met de bankzaken omgaan
2.        de geldschieters
3.        de openbaarheid
4.        de aanvrager zelf

Ieder project wordt anoniem voorgelegd. Binnen een vastgestelde tijd worden de reacties op de aanvraag verzameld en samengevat en daarna voorgelegd aan de aanvrager die dan weer reageren kan. Deze reactie wordt weer openbaar gemaakt en dan worden na de tweede vastgestelde termijn de verschillende opmerkingen weer verzameld en samengevat.
Belangrijk is dat er weging van de argumenten plaatsvindt en indien nodig er aanvullende informatie op tafel komt.

Voor de geldschieters geldt, dat zij bij het aangaan van een lening aan de bank kunnen aangeven of zij wel of niet betrokken willen worden bij besluitvorming rond projecten.

De openbaarheid zal aangesproken worden door een website waarop men op het project kan reageren.

Uit dit hele proces komt als vanzelf naar voren of het project toegekend wordt of niet. Als het zo is dat het niet duidelijk wordt dan kan iemand zich persoonlijk garant stellen voor het project. Dit kunnen ook meerdere personen zijn.

Bij te weinig duidelijkheid of teveel twijfel en geen persoonlijke garantstellingen gaat het project niet door.

Het spreekt vanzelf dat dit als benadering een leerproces veronderstelt bij alle betrokkenen.Heeft U een voorbeeld van een aanvraag?
Klik hier voor voorbeeld1
Contact